Savet REM-a čeka popunjavanje sastava

Beograd, 08.12.2021. –

Zasad je poznato da su kandidati za jedno mesto u Savetu REM-a dosadašnji član tog saveta Radoje Kujović, kojem mandat ističe 27. decembra, i Zoran Mirosavljević, u čijoj se biografiji ne navodi ni datum rođenja, ni obrazovanje, kao ni sadašnji radni status. Ko su kandidati za člana Saveta umesto Gorana Petrovića, kojem krajem marta ističe i drugi mandat, biće poznato nakon što ovlašćeni predlagači budu skratili listu nominovanih.

Jedan kandidat je dosadašnji član, drugi je javnosti nepoznat – između Radoja Kujovića i Zorana Mirosavljevića, kao novog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, odlučiće poslanici Skupštine Srbije.

Izveštaj Odbora za kulturu i informisanje sa biografijama kandidata i izjavama da prihvataju kandidaturu za člana Saveta REM-a ušao je u skupštinsku proceduru 30. novembra, ali se još nije našao na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije. Glasanje se očekuje do 27. decembra, kada Kujoviću ističe prvi petogodišnji mandat.

Do tada bi mogla da budu poznata i imena dva kandidata za člana Saveta REM-a koji se biraju na predlog univerziteta, a umesto Gorana Petrovića kojem mandat ističe 31. marta iduće godine. Juče je, naime, resorni skupštinski odbor konstatovao da su stigle četiri prijave, pa su predlagači dobili rok od sedam dana da listu skrate za dva imena, kako zakon nalaže.

Na predlog Univerziteta Megatrend, Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Kragujevcu, za novog člana Saveta REM-a kandidovani su Aleksandar Gajovićprof. dr Vesna Baltezarevićdr Nemanja Tasić i Marko Lukić.

Oskudna biografija

Za mesto u Savetu REM-a koje predlažu udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece kandidati su Radoje Kujović i Zoran Mirosavljević. Kujović, po Zakonu o elektronskim medijima (ZEM), ima pravo na još jedan petogodišnji mandata.

Članovi Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije su na sednici održanoj 30. novembra obavili razgovor sa obojicom kandidata i nakon toga Odbor je uputio predlog Narodnoj skupštini na usvajanje.

Lista kandidata utvrđena je 17. novembra 2021, na sednici Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, a predlog su uputila dvadeset tri udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece. Kako je rečeno na toj sednici, udruženja nisu u predviđenom roku dostavila uverenje da Mirosavljević nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, već je dostavljena potvrda o prijemu zahteva za izdavanje uverenja.

Članovi Odbora su se potom saglasili da se odredi dodatni rok za dostavljanje uverenja i, odmah zatim, već u sledećoj rečeniciSandra Božić, predsednica Odbora, zaključila je da je uverenje dostavljeno 16. novembra i da je uslov iz Zakona o elektronskim medijima ispunjen. Član 10 ovog zakona previđa da se „izuzetno, lista kandidata i lista organizacija može utvrditi u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 2 ovog člana ako je nadležna služba Narodne skupštine ostavila organizaciji dodatni rok da uredi svoj predlog, odnosno dostavi dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 4 ovog člana“.

Radoje Kujović je od 2016. godine član Saveta REM-a, a mandat mu ističe 27. decembra ove godine. U njegovoj biografiji, u koju smo imali uvid, kao najznačajnija aktivnost za vreme mandata člana Saveta REM-a ističe se donošenje Preporuke o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom, a učestvovao je i u definisanju Smernica za identifikaciju medijskih usluga na zahtev. Takođe, Kujović u biografiji navodi da je na njegovu inicijativu, kao i zalaganjem Saveza gluvih i nagluvih Srbije, čiji je bio sekretar, u više navrata REM, tada RRA, doneo obavezujuća uputstva elektronskim medijima za prevođenje izbornih aktivnosti na znakovni jezik. Dodao je i da je kao član Saveta REM-a „delovao konstruktivno u raspravama i savesno, prema svom ubeđenju, diskutovao i učestvovao u donošenju odluka“. Kujović se, inače, prošlog novembra, kada se glasalo o usvajanju obavezujućeg pravilnika REM-a, koji predviđa da vreme za rijalitije bude od 11 sati uveče do šest ujutru, usprotivio njegovom usvajanju.

U biografiji piše i da je Kujović dugogodišnji poznavalac socijalne problematike osoba sa invaliditetom, te da je bio angažovan u radnim grupama Ministarstva rada i socijalne politike za izradu više zakona, kao i to da je kao koordinator radnih grupa dao značajan doprinos u standardizaciji srpskog znakovnog jezika i izradi Zakona o upotrebi znakovnog jezika za gluva lica, usvojenog 2015. godine.

Kujović je rođen 1950. godine u Bijelom Polju, završio je Defektološki fakultet u Beogradu, a po završenom fakultetu radio je kao specijalni pedagog. Od 2000. godine radio je kao sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srbije, a sada je penzioner.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije izabran je za člana Saveta 27. decembra 2016. godine.

Drugi kandidat za člana Saveta REM-a Zoran Mirosavljević dostavio je oskudnu biografiju, u kojoj se ne navodi čak ni datum rođenja, ni obrazovanje, kao ni sadašnji radni status. U dokumentu piše da je karijeru započeo kao pravnik 1977. godine u Centru za socijalni rad Čukarica, gde je obavljao poslove iz socioporodične pravne zaštite, a potom je postao i rukovodilac. Na tom mestu ostao je do 2009, a godinu dana kasnije postao je rukovodilac odeljenja Gradskog centra za socijalni rad Obrenovac i tu je radio do 2017. godine.

Bio je predsednik i član različitih komisija, odbora gradskih centara za socijalni rad, škola, Crvenog krsta, a autor je nekoliko akreditovanih programa u oblasti socijalne zaštite.

Podsetimo, Zakon o elektronskim medijima u članu 7 predviđa da se u Savet Regulatora biraju osobe „iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.)“.

Tradicija kršenja zakona

Na sednici održanoj 26. oktobra članovi Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije pokrenuli su, sa zakašnjenjem, proceduru za predlaganje kandidata za dva člana Saveta REM-a. Osim Kujoviću, mandat uskoro ističe i Goranu Petroviću – 31. marta sledeće godine. Skupštinska služba bila je dužna da u skladu sa članom 10 ZEM-a, šest meseci pre prestanka mandata člana Saveta objavi poziv za predlaganje novog kandidata. U oba slučaja taj rok je pogažen.

Javni poziv objavljen je 27. oktobra, a ovlašćeni predlagači dobili su rok od 15 dana da predlože kandidate.

To su učinila udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, dok kandidata koje predlažu univerziteti akreditovani u Republici Srbiji nije bilo, te je na sednici održanoj 17. novembra ponovo raspisan javni poziv za predlaganje kandidata.

Rok za dostavu predloga istekao je 2. decembra, a 7. decembra održana je sednica Odbora na kojoj je, međutim, konstatovano da su stigle četiri prijave. S obzirom na to je da prema ZEM-u potrebno predložiti dva kandidata na listi, predsednica Odbora Sandra Božić navela je da će, u skladu sa tim zakonom, univerziteti u roku od sedam dana održati sastanak na kojem će utvrditi konačan predlog dva kandidata za člana Saveta REM-a.

Izvor: Cenzolovka