BIRODI: Savet REM-a izbegava da utvrdi da Pink i RTS krše zakon

Beograd, 01.11.2021. –

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je večeras da Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) „pravnom fintom“ izbegava utvrđivanje kršenja zakona televizije Pink i Radio televizije Srbije (RTS), pri praćenju aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BIRODI je u saopštenju naveo i da mu još uvek nije dostavljena odluka Saveta REM-a.

„Savet REM-a je današnjom odlukom izbegao zakonsku obavezu da na upućene prijave (u skladu sa svojom metodologijom) utvrdi da li su pružaoci medijskih usluga RTS i TV PINK tokom izveštavanja o predsedniku Republike u centralnim informativnim emisijama od 1.9. do 30.9.2021. prekršili član 47. Zakona o elektronskim medijima“, naveo je BIRODI.

BIRODI je naveo da je njegov periodični monitoring medija pokazao da stepen pozitivnog predstavljanja predsednika Srbije u dnevnicima RTS (86 odsto) i Pinka (94 odsto) predstavlja način izveštavanja koji „pre liči na reklamiranje, a ne izveštavanje“.

Objašnjava se da je zato REM-u upućena prijavu da shodno svojoj obavezi i metodologiji utvrdi da li prekšen član 47 u delu objektivnosti i potpunosti informisanja.

„Umesto precizne analize medijskog izveštavanja dva navedena pružaoca medijskih usluga koja bi potvrdila ili demantovala nalaze BIRODI-a, Savet REM-a se opredelio za pravnu fintu kako bi izbegao analizu“, navodi se u saopštenju.

Ističe se i da se Savet REM-a tom prilikom pozvao na stav da „prekomerno pozitivno predstavljanje“ nije zakonska kategorija i da nemaju obavezu da pokrenu postupak.

„Ovim odgovorom Savet REM-a je pokazao da nema metodologiju koja prati poštovanje člana 47 odnosno da ne želi da se stara o primeni bazičnog zakona u oblasti elektronskih medija“, naveo je bIRODI.

Dodaje se i da je „prepozitivno izveštavanje pružaoca medijskih usluga o nekom akteru pokazatelj neobjektivnog i nepotpunog informisanja, odnosno indikacija da se krši Zakon o elektronskim medijima, član 47“.

„Ovakav odgovor može biti indikativan i kada je u pitanju (ne)spremnost REM-a da analizira izveštavanja medija tokom izbornog perioda gde je merenje tonaliteta izveštavanja (pozitivan, neutralan i negativan) preuzeta i potpisana obaveza na oba koloseka“, dodao je BIRODI.

BIRODI je najavio da će po dobijanju zvaničnog odgovora, pokrenuti adekvatne sudske postupke u borbi da se u Srbiji uspostavi monitoring medija, koji je propisala kancelarije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Objašnjeno je da „to znači merenje i vremena zastupljenosti i tonaliteta izveštavanja“.

Prethodno je Savet REM saopštio da je odbacio prijave BIRODI-ja u vezi sa „prepozitivnim izveštavanjem o predsedniku Srbije u centralnim informativnim emisijama televizije Pink i RTS.

„Odlučujući po prijavi, Savet je utvrdio da nema mesta pokretanju postupka iz razloga što pozitivno izveštavanje o političkim temama u određenom vremenskom periodu, samo po sebi ne predstavlja osnov za povredu obaveza“, navodi se u saopštenju.

Objašnjava se, u saopštenju predsednice Saveta REM Olivere Zekić, i da „prekomerno pozitivno izveštavanje nije zakonska kategorija“.

Ističe se i da nije, bilo kojim članom Zakona, a ne samo citiranim, „propisano koliko je i u kojoj meri dozvoljeno, ili nije, izveštavati o bilo kom predstavniku izvršne vlasti, pa i predsedniku Republike“.

Izvor: Danas