Dalje obezglavljivanje RTV-a ipak sprečeno: Nenad Ćaćić imenovan za v. d. glavnog urednika Prvog programa

Novi Sad, 28.07.2021. –

Prvi televizijski program Radio-televizije Vojvodine od juče ipak nije bez glavnog i odgovornog urednika pošto je Upravni odbor RTV-a imenovao dosadašnjeg glavnog urednika Nenada Ćaćića za vršioca te dužnosti.

Dosadašnji glavni i odgovorni urednik Prvog programa RTV-a Nenad Ćaćić nastaviće da obavlja tu dužnost, ali kao vršilac dužnosti.

Takvu odluku doneo je Upravni odbor RTV-a na elektronskoj sednici održanoj u petak – tri dana pre isteka Ćaćićevog četvorogodišnjeg mandata. Nakon sprovedenog javnog konkursa, njega je Upravni odbor na tu dužnost imenovao 25. jula 2017, s tim da je na dužnost stupio dan kasnije.

Kako je u RTV-u rečeno za Cenzolovku, Upravni odbor još nije imenovao vršioce dužnosti direktora programa, odnosno generalnog direktora RTV-a, niti su raspisani javni konkursi za te pozicije. Mandat generalnom direktoru Miodragu Koprivici istekao je 7. jula i od tada je, iako se nadao penziji, na čelu RTV-a Koprivičin zamenik Jožef Klem, a programom se, nakon isteka mandata Sonji Kokotović 30. maja, bavi njena pomoćnica Milada Popović.

U impresumu RTV-a, na sajtu te kuće, uz Ćaćićevu funkciju nije pridodato da je do daljeg vršilac dužnosti, a moralo bi, ali tu nije kraj neažurnosti – u impresumu i dalje stoji da je Koprivica generalni direktor.

Kada je Cenzolovka pre više od dve nedelje pisala o bizarnom stanju u kojem se našao RTV – tada, pored programskog direktora i generalnog direktora, nisu imali ni Upravni odbor – Jožef Klem nam je rekao da, u pravnom smislu, RTV neće trpeti zbog toga što je ljudima na dve najvažnije pozicije u pokrajinskom javnom servisu istekao mandat, a zbog (tada) još neformiranog Upravnog odbora nisu imenovani vršioci dužnosti.

Do kršenja zakona bi, kako je upozorio Klem, došlo jedino ukoliko bi Ćaćiću istekao mandat, a vršilac dužnosti ne bi bio imenovan, budući da samo glavni urednik zakonski odgovara za sadržaj medija (za razliku od generalnog direktora, Ćaćić nije imao svog zamenika, već samo pomoćnika). REM je pet novih članova UO RTV-a (umesto šest) imenovao 13. jula, a dva dana kasnije obavljeno je konstituisanje novog saziva UO RTV-a i izabran je novi predsednik.

Prema najavama iz RTV-a, u planu je da do kraja ove nedelje Upravni odbor održi još jednu elektronsku sednicu, a naredne sedmice i redovnu. Na njima bi trebalo da budu imenovana dva preostala vršioca dužnosti, kao i da budu raspisani javni konkursi za pozicije generalnog direktora, direktora programa i, naravno, glavnog i odgovornog urednika Prvog televizijskog programa RTV-a.

Izvor: Cenzolovka