Bezbednost novinara, slobodno informisanje, nezavisno i profesionalno novinarstvo ciljevi Koalicije za slobodu medija

Kragujevac, 17.05.2021. –

Šest novinarskih i medijskih udruženja i organizacija potpisalo je danas u Kragujevcu memorandum o saradnji i formiralo Koaliciju za slobodu medija. To je, kako su rekli, prvi korak u pokušaju da se popravi stanje na medijskoj sceni u Srbiji.

Osnivači Koalicije su Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres i Slavko Ćuruvija fondacija.

Okupljena udruženja će se boriti da se u celoj Srbiji sprovode i poštuju profesionalni standardi u zaštiti slobode izražavanja i informisanja, kao i prava novinara u skladu sa evropskim konvencijama.

Cilj je slobodno javno informisanje koje će omogućiti da građani dobiju pravovremene i slobodne informacije, rečeno je na konferenciji.

„Želimo da popravimo stanje na medijskoj sceni, da popravimo položaj naših kolega, pre svega kada su u pitanju bezbednost, radna i profesionalna prava. Od danas prelazimo u akciju i u narednim mesecima ćemo pokazati šta ova koalicija može da uradi za dobrobit našeg esnafa i svih medija u zemlji. Pokazaćemo predstavnicima vlasti da smo i dalje voljni da radimo na boljim zakonima, ali to ne znači da pristajemo na sve radne grupe. Imamo crvenu liniju koju više ne smemo da prelazimo zbog svih naših kolega i koleginica koji su ugroženi u ovim vremenima. Zbog njihovog i našeg digniteta moramo da pokažemo jasan stav i zajedničku snagu“, istakao je Željko Bodrožić, predsednik NUNS-a.

Na konferenciji su predstavljeni i indikatori koje je Koalicija osmislila u cilju daljeg praćenja bezbednosti medijskih radnika u Srbiji.

Ivana Stevanović, izvršna direktorka Slavko Ćuruvija fondacije, tim povodom je istakla da je bezbednost novinara u Srbiji ozbiljno ugrožena. Prema istraživanju SĆF, tek svaki deseti formirani predmet kod tužilaštva završi se sudskom presudom. Od 2017. do 2020. godine doneto je samo 20 presuda zbog napada na novinare, a samo jedna je podrazumevala zatvorsku kaznu.

Više od 70 odsto rešenih slučajeva, prema njenim rečima, završeno je tako što je predmet odbačen, što znači da tužilaštvo nikad nije stiglo do suda, a u mnogim slučajevima počinioci su i dalje nepoznati.

„Indikatori Koalicije odgovaraju na ove podatke. Želimo da pratimo ne samo kako se pravosudni sistem, sudovi, tužilaštvo i policija odnose prema napadima na novinare već i kako to čine Vlada i visoki državni funkcioneri, jer verujemo da je to ona glava od koje kreću svi napadi i razvlačenja po društvenim mrežama. Pomno ćemo pratiti na koji način oni razgovaraju sa novinarima, kako ih vređaju i na svaki mogući način crtaju mete na čelu“, istakla je Ivana Stevanović.

Koalicija će na osnovu indikatora pratiti i podnositi redovne izveštaje domaćoj i međunarodnoj zajednici, kao i radnim telima Vlade Srbije.

Iako neformalna, Koalicija je već sprovela jednu akciju. Reč je o monitoringu rada komisija na medijskim konkursima za projektno sufinansiranje. Istraživanje je pokazalo da je najviše žalbi bilo na rad komisija čiji članovi nisu koristili bodovne liste sa jasnim kriterijumima, zbog čega je dolazilo do preglasavanja.

Istraživanje je ukazalo i na nepostojanje mehanizama za rešavanje problema sukoba interesa članova komisija, kao i na to da su projekti koje mediji šalju na konkurse osrednjeg ili slabijeg kvaliteta, odnosno da je medijima i novinarima u Srbiji potrebna edukacija u ovoj oblasti.

Izvor: Cenzolovka