Koalicija za slobodu medija: Objaviti kriterijume za izbor medijskih stručnjaka

Beograd, 02.04.2021. –

Članice Koalicije za slobodu medija iznele su zabrinutost zbog činjenice da je Ministarstvo za kulturu i informisanje nastavilo praksu iz prethodnih godina, da u konkursne Komisije koje će ocenjivati medijske projekte na deset raspisanih konkursa, imenuje medijske stručnjake za koje nije jasno na osnovu kojih kriterijuma su izabrani.

Takva praksa obesmišljava značaj konkursa koji treba da doprinesu kvalitetu javnog informisanja koje je od javnog značaja, jer se poverava ljudima za koje se ne može utvrditi da li imaju stručnog i praktičnog znanja da ocenjuju prispele projekte, navodi se u saopštenju.

U pitanju su „medijski stručnjaci“ koje za članove Komisija na konkursima lokalnih samouprava i Ministarstva kandiduju medijska udruženja čija je jedina delatnost – kandidovanje članova Komisija i raspodela budžetskog novca po „burazerskom“ principu i spiskovima podobnih medija, tvrde članice.

Prema objavljenim rešenjima o imenovanju članova komisija, jedan broj takvih kandidata Ministarstvo ove godine promoviše kao „nezavisne medijske stručnjake“, održavajući tako privid da su sva novinarska i medijska udruženja izbalansirana po zastupljenosti svojih kandidata u konkursnim komisijama, shodno broju svojih članica i značaja na medijskoj sceni Srbije.

Pozivamo Ministarstvo da objavi po kojim kriterijumima se biraju nezavisni medijski stručnjaci za spomenute komisije.

Podsećamo javnost da su članice Koalicije za slobodu medija i u razgovoru sa nadležnim institucijama i kroz rad u radnoj grupi kako za izradu medijske strategije, tako i za implementaciju tog dokumenta, ukazivale na zloupotrebu mehanizma sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja.

Članice Koalicije za slobodu medija i formalno su zatražili uvid u pristigle prijave za medijske stručnjake kao i informacije o kriterijumima izbora istih.

Članovi Koalicije za slobodu medija su Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres i Slavko Ćuruvija Fondacija.

Izvor: Cenzolovka