UNS: Godišnji izveštaj ombudsmana pokazao da je 2020. povećan broj napada na novinare

Beograd, 29.03.2021. –

U izveštaju zaštitnika građana Zorana Pašalića za 2020. godinu navedeno je da u Srbiji nije zabeležen napredak u oblasti slobode govora i izražavanja.

Kako je prenelo Udruženje novinara Srbije (UNS), u redovnom izveštaju, koji je sredinom marta poslat narodnim poslanicima u delu o slobodi izražavanja, navedeno je da evidencija napada na novinare “nije jedinstvena”, ali da UNS i Nezavisno udruženje novinara (NUNS) beleže porast broja napada.

“UNS u bazi podataka beleži porast broja napada na novinare – 111, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za oko 20 odsto. NUNS je evidentirao 189 napada na novinare”, navedeno je u izveštaju koji u celosti možete preuzeti na ovom linku.

Broj napada na novinare je uvećan za 60 odsto u poređenju sa 2019. godinom, dodaje se.

U izveštaju za 2020. godinu ističe se i ocena Evropske komisije da je usvojena medijska strategija, ali da ona još nije počela da se primenjuje i da se ne vidi napredak u okviru sveukupnog okruženja za slobodu izražavanja.

“Ovi podaci ukazuju na to da u oblasti slobode govora i izražavanja u Srbiji nije zabeležen napredak. Položaj i status novinara i medijskih radnika dodatno je ugrožen njihovim lošim materijalnim statusom”, zaključio je Zaštitnik građana.

U izveštaju je dodato da su Savetu za štampu u 2020. godini stigle 163 žalbe i da je osam dnevnih listova sa nacionalnom pokrivenošću u 3.724 teksta prekršilo Kodeks novinara Srbije. Najviše kršenja je bilo u poglavljima koja se tiču istinitosti izveštavanja i diskriminacije, kao i pretpostavke nevinosti i zaštite privatnosti, navedeno je.

Izvor: Insajder