Napad Ministarstva finansija i Poreske uprave na nezavisnost UNS-a

Beograd. 17. januar 2020. godine-

Udruženje novinara Srbije (UNS) obaveštava javnost da mu je Poreska uprava preko noći, bez najave, uvećala porez na imovinu za 150 odsto pozivajući se na Ministarstvo finansija i njegovo tumačenje Zakona o računovodstvu i Zakona o porezu na imovinu koje je duboko diskriminatorno, neustavno i protivno međunarodnim standardima.

UNS je pred Novu godinu najpre telefonom, a zatim i u dopisu, obavešten od Poreske uprave gradskih opština Vračar i Stari Grad da mu se porez na imovinu enormno povećava.

Tako je UNS dužan da na već plaćenih 1,8 miliona doplati još 2,7 miliona dinara poreza na imovinu za 2019. godinu. Ovo vrtoglavo povećanje važiće i za 2020. godinu i po njemu je UNS dužan da plati još 4,5 miliona dinara.

Tumačenje Ministarstva finansija na koje se poziva Poreska uprava očigledno je nezakonito i duboko diskriminatorno jer se odnosi samo na mala pravna lica sa investicionim nekretninama, u koje spada UNS, a da su velika preduzeća oslobođena takvog nameta.

U prilog tvrdnji da Ministarstvo finansija i Poreska uprava ovakvim postupkom ruše pravnu sigurnost u Srbiji govori i to da će za mala pravna lica proizvoljno uvećanje nameta važiti za 2019. i 2020. godinu, a onda će se sve vratiti u pređašnje stanje kao da se ništa nije dogodilo. Sve to, a da se zakonske odredbe koje regulišu ovu oblast nisu menjale od 2013. godine!

Kao neko ko redovno i u celosti izmiruje sve obaveze prema državi UNS ovakav potez Poreske uprave smatra neprijateljskim prema malim pravnim licima i teškim pritiskom na svoju nezavisnost.

Ukoliko bi opstalo ovakvo tumačenje Ministarstva finansija i na njemu zasnovani postupci Poreske uprave to bi bilo skandalozno kršenje ravnopravnosti privrednih subjekata i ponašanje upravo suprotno proklamovanoj politici Vlade o podsticanju i razvoju malih preduzeća i stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta u Srbiji.

UNS poziva Vladu Srbije i Ministarstvo finansija da hitno povuku ovo diskriminatorno i antievropsko tumačenje zakona.

UNS poziva i sve koji su postali meta antievropskog i neustavnog akta Ministarstva finansija i Poreske uprave na zajedničku borbu za njegovo ukidanje.

Izvor: UNS