Beogradski konkurs ranije raspisan, medijima 90 miliona

Beograd, 30. april 2019. godine –

Beogradski konkurs za medijske sadržaje za 2019. godinu raspisan je ranije nego prethodnih godina. Za izdavače medija i produkcija predviđeno je 90 miliona dinara, koliko i prošle godine.

Beograd je ranijih godina raspisivao konkurse u avgustu i septembru. Iz budžeta glavnog grada je prošle i 2016. bilo opredeljeno po 90 miliona, 2017. 74 miliona, a 2015. 45 miliona dinara za medijske projekte.

Prethodnih godina raspodela novca projektima i odabir članova komisije koji su ocenjivali projekte po konkursu Grada Beograda bili su sporni.

UNS se lane odrekao 420 hiljada dinara dobijenih na konkursu, iz protesta, jer su najviše novca dobili rekorderi u kršenju Kodeksa novinara Srbije, poput Informera, Alo-a, Srpskog telegrafa. UNS je tada protestovao i zato što projekte nisu ocenjivali predstavnici reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja, niti javnosti poznati medijski stručnjaci. Tada je jedan od članova komisije bio u sukobu interesa jer je, iako zaposlen u Studiju B, više od trećine ukupno raspodeljenog novca, sa ostalim članovima komisije, dodelio mediju u kom radi kao i povezanim firmama.

U komisiji za ocenjivanje medijskih projekata Grada Beograda 2017. godine nije bilo mesta za predstavnike UNS-a i reprezentativnih udruženja, odnosno javnosti poznatih medijskih stručnjaka. Jedan od članova komisije je i te godine bio u sukobu interesa. Tada su većinu novca dobili TV Studio B i povezane firme, kao i firme koje su registrovane nakon raspisivanja konkursa.

UNS je i 2016. godine protestovao jer je Beograd više od trećine novca za sufinansiranje medijskih projekata dodelio firmama i preduzetnicima koji se ne bave informisanjem javnosti i od kojih su pojedine osnovane neposredno pre raspisivanja konkursa ili čak po njegovom raspisivanju. U komisiji, kao i prethodnih godina, nije bilo predstavnika reprezentativnih medijskih i novinarskih udruženja.

Izvor: Cenzolovka