REM: SBB da odmah vrati RTS na prvo mesto?

Beograd, 28. mart 2019. godine –

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) danas je doneo odluku kojom upozorava kablovskog operatora SBB da je neophodno da odmah vrati pređašnji raspored kanala u svom kablu. Iz ove odluke nije jasno da li REM traži da SBB RTS vrati na prvo mesto sa kojeg je pomeren 2017. godine ili na drugo gde je Prvi program Javnog servisa bio do pre dva dana.

REM je na sajtu objavio da je povod za upozorenje, dopis SBB-a u kom obaveštava REM da je u toku „promena numeracija programske ponude“ zbog „uvođenja nove numeracije na ključnim platformama EON i istovremeno da je na sporednoj platformi D3 došlo do tehničkih problema“.

Usled tehničkih problema kako objašnjava SBB REM-u došlo je do „privremenog pomeranja ukupno šest kanala za jednu poziciju“.

U dopisu REM-a SBB-u navodi se da „nepoštovanje utvrđenih obaveza kao i nepoštovanje odluka Regulatora povlači za sobom sve zakonske posledice i predstavlja osnov za odgovornost za nastale posledice na tržištu“ i „eventualne štete koju na ovaj način trpe pružaoci medijskih usluga“ zbog pomeranja redosleda kanala.

REM je SBB pozvao na sednicu Saveta REM-a koji će se održati u petak povodom „poštovanja posebne obaveze operatora elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja“.

Podsetimo, kablovski operator SBB je marta 2017. godine promenio raspored kanala, pa je svoj prekogranični kanal, televiziju N1 stavio na prvo mesto na daljinskom upravljaču na kojem je do tada bio program RTS 1. Ovaj operator juče je ponovo promenio poziciju RTS 1, pa ga je sa drugog mesta, gde je postavio svoj kanal TV Nova S, pomerio na treću poziciju.

Zbog ovoga je, nakon dve godine, juče Savet REM-a podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv SBB-a jer ovaj operator nije obavestio Regulatora da je program Radio-televizije Srbije (RTS) pomerio iza stranih kanala.

„Operator je bio u obavezi da u pisanoj formi obavesti Regulatora o svakoj promeni broja i strukture programskih paketa“, navodi se na sajtu REM-a.

Kako se navodi na ovom sajtu, REM će voditi postupak protiv kompanije SBB zbog povrede odredbe člana 100 Zakona o elektronskim medijima.

Inače, u ovom članu Zakona stoji da je „operator dužan da prilikom distribucije medijskog sadržaja poštuje logičku numeraciju kanala, koju određuje Regulator uzimajući u obzir prirodu medijske usluge i zonu pokrivanja za koju je izdata dozvola za pružanje medijske usluge“.

Izvor: Cenzolovka