Oricio: Napad na novinara smatrati napadom na državu

Beograd, 25. februar 2019. godine –

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio ocenio je da je nacrt medijske strategije veoma dobar tekst i da će njena implementacija biti od velike važnosti.

„Implementacija strategije će biti ključna, nju je potrebno iskoristiti kao sredstvo za rad na svim medijskim aspektima kojima se treba pozabaviti u cilju stvaranja zdravijeg medijskog okruženja“, rekao je Oricio u intervjuu agenciji Beta.

On je dodao da je medijska strategija „svakako veoma važno sredstvo“ i izrazio nadu da će tekst iz nacrta u najvećoj mogućoj meri ostati u konačnoj verziji.

Oricio je kazao da je OEBS, kao organizacija koja poseduje moć okupljanja i pouzdan je partner svima, dobio poziv s najvišeg nivoa da pomogne u izradi medijske strategije.

„Uspeli smo da stavimo sve potencijalne zainteresovane strane oko istog stola. To nije bilo lako, bilo je veoma različitih ideja i gledišta, veoma različitih početnih polazišta. Mislim da je učinjen sjajan posao“, naveo je šef Misije OEBS-a.

On je kazao da se Radna grupa za izradu medijske strategije letos sastajala „dva puta nedeljno – u julu, avgustu, septembru, neumorno razmatrajući različite ideje“ i dodao da je OEBS ponudio pomoć u vidu ekspertize, ali da je suštinska ekspertiza došla iznutra, jer Srbija ima „fantastične medijske stručnjake“.

„Potencijal je velik, a implementacija strategije je najvažniji i najteži deo, ne samo u Srbiji nego svuda“, dodao je on.

Oricio je kazao da je sloboda medija fundamentalni deo onoga što predstavlja vladavina prava, a da je bezbednost novinara važan aspekt slobode medija.

„Napad na bezbednost novinara svako društvo i država treba da tretira kao direktan napad na samu državu“, naveo je Oricio.

On je rekao da je veoma važno da u takvim situacijama postoji brza reakcija vlasti, dodavši da je „potrebno raditi zajedno na kulturnom okruženju“ kako bi pretnje postale nezamislive, a hitra reakcija države uobičajena.

Upozorio je da je u Srbiji nedavno bilo napada na novinare, da zbog toga stepen uzbune treba da bude visok i dodao da će OEBS nastaviti da pruža pomoć u toj oblasti.

Potrebno je raditi na stvaranju boljeg medijskog okruženja u kojem treba da učestvuju sve zainteresovane strane – novinarska udruženja, mediji i novinari, rekao je Oricio.

Govoreći o reformama u oblasti vladavine prava, Oricio je ocenio da sada postoji velika prilika za dovršavanje reforme koja bi rezultirala jačom nezavisnošću sudstva.

„Postoje mnoge opcije, a naš skroman savet je da se ne treba opredeljivati za minimalnu opciju, nego da treba biti ambiciozan. Na Srbiji je da preuzme odgovornost za reforme i da odluči šta želi da postigne“, rekao je on.

Oricio je naveo da je vladavina prava suština transformacije i reforme i procesa modernizacije kroz koji Srbija prolazi i dodao da je OEBS od početka angažovan na pružanju pomoći Srbiji u toj oblasti.

„Vladavina prava je nešto što se ne završava, to je proces, nije status, to je rast zemlje, slično rastu pojedinca“, dodao je Oricio.

Oricio je kazao da je važno da postoji mogućnost da građani čuju izveštaje nezavisnih tela u parlamentu kako bi videli šta ona rade i dodao da bi na taj način građani bolje razumeli ulogu tih tela i bolje ih koristili.

„Ako ne grešim, prošlo je pet godina otkako je poslednji put nezavisno telo bilo u prilici da predstavi svoj izveštaj u parlamentu“, naveo je šef Misije OEBS-a.

On je rekao da nezavisna tela mogu da igraju ključnu ulogu, pod uslovom da su stvarno nezavisna, ali da je veoma važno da njihov regulatorni okvir bude jak, ali da je još važnija njegova primena.

Oricio smatra da bi transparentan izbor novog poverenika za informacije od javnog značaja bio jasan znak podrške vlasti tom nezavisnom telu.

Veoma je važno da i građani i institucije mogu da osećaju da mogu da se oslone na nezavisna tela, dodao je Oricio.

Šef Misije OEBS-a rekao je da od medija očekuje profesionalnost i ocenio da je „Beta kao novinska agencija veoma važan medij“.

„Na primer, Betine vesti su poslednje što čitam uveče i prvo što čitam ujutru da bih znao šta se događa. Ali to radim jer znam da mogu da očekujem profesionalnost i platformu ideja koja se nudi čitaocu“, kazao je šef Misije OEBS-a.

Izvor: Cenzolovka