UO RTV: Pravnik, menadžer u medijima, kompozitor i dvojica ekonomista

Beograd, 08. novembar 2018. godine –

Objavljujemo biografije kandidata za dva člana Upravnog odbora Radio-televizije Vojvodine. Doslovno smo preneli priložene radne biografije, uz izvesna skraćivanja.

DALIBOR BUBNJEVIĆ

(Predlagač dr Dejan Molnar, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu)

Rođen je 4. avgusta 1980. u Zrenjaninu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,00. Master akademske studije drugog stepena završio je na Univerzitetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00 (studijski program: Poslovno upravljanje).

2013. godine dobio je Godišnju nagradu Privredne komore Beograda za najbolji master rad u školskoj 2011/2012. godini.

Student je na doktorskim studijama trećeg stepena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (trenutna prosečna ocena 10,00).

Bio je stipendista Fonda za stipendiranje talentovanih učenika i studenata opštine Zrenjanin (2004/2005) Fondacije „Konrad Adenauer“ (2004/2007), kao i Zadužbine Milana Stevanovića Smederevca i supruge Darinke (2005/2006).

Sudski je veštak za ekonomsko-finansijsku oblast (uža specijalnost: finansije i komercijalni poslovi).

Učestvovao je u izradi strategije razvoja trgovine Republike Srbije (2008. godine).

Član je Odbora za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Privredne komore Vojvodine, Udruženja novinara Srbije i Društva ekonomista Vojvodine.

U dva mandata bio je član Saveta Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu (Univerzitet u Novom Sadu).

Autor je velikog broja članaka objavljenih u zbornicima konferencija i u naučnim časopisima.

Jedan je od recenzenata udžbenika Principi ekonomije (grupa autora, JP Zavod za udžbenike).

Savet RRA je 2011. imenovao Dalibora Bubnjevića za člana Upravnog odbora Radio-difuzne ustanove Vojvodine (sadašnje Javne medijske ustanove Radio-televizije Vojvodine). Tokom svog mandata aktivno je učestvovao u radu organa upravljanja, a više puta je bio izvestilac u ime Upravnog odbora pred Savetom RRA.

Dalibor Bubnjević je trenutno generalni direktor NIP „Zrenjanin“ a.d. i glavni i odgovorni urednik lista Zrenjanin. Izabran je u zvanje asistenta na Visokoj školi modernog biznisa (Novi Beograd).

Od 2009. do 2010. godine bio je direktor NID „Kikinda“ d.o.o. i glavni i odgovorni urednik Kikindskih novina.

Od 2005. do 2007. radio je u JP Direkcija za uređenje grada Zrenjanina (referent za odnose sa javnošću i glavni ekonomista za analizu i praćenje programa).

Od 2000. do 2005. bio je zaposlen u trgovinskom preduzeću MB d.o.o. Zrenjanin.

Tokom novinarske karijere bio je saradnik lokalnih i regionalnih televizija u Zrenjaninu (KTV i Santos).

ĐURA VLAŠKALIĆ, pravnik

(Predlagači E-Banat info, Fondacija Nova i Udruženje građana Moja zvezda)

 U priloženoj biografiji stoji:

Đura je menadžer i stručni konsultant. Bio je na čelu nekoliko prestižnih univerziteta i fakulteta u Srbiji. Rođen je u Novom Sadu, 13. novembra 1964. godine, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu.

Ima bogato iskustvo u privredi i njegova stručna oblast je osnivanje i upravljanje institucijama visokog obrazovanja. Takođe je stručnjak za menadžment velikih sistema u oblasti usluga i upravljanja ljudskim resursima.

Karijeru je počeo u preduzećima za pružanje usluga. Pored toga bio je suvlasnik i menadžer prodaje u privatnom preduzeću za proizvodnju mašina za obradu drveta. Kasnije se vratio u uslužni sektor i radio je na poslovima marketinga i organizacije obrazovnih i kulturnih konferencija i događaja.

Kada su rukovodstvo Novosadskog sajma i grupa istaknutih profesora 2001. odlučili da osnuju jedan od prvih ikada privatnih univerziteta, Đura je bio pozvan da pokrene taj projekat. Za menadžera Fakulteta za uslužni biznis postavljen je 2002. godine i sledeće tri godine je uspešno upravljao novom institucijom.

Posle ovog uspeha, Đura je takođe učestvovao u osnivanju novog Fakulteta za pravne i poslovne studije, na kome je bio i direktor. Takođe je upravljao USSE univerzitetom. Bio je član Komisije za izradu strategije razvoja visokog obrazovanja u AP Vojvodini.

Dalju karijeru je nastavio 2005. godine u Skupštini Vojvodine kao šef Kancelarije za promociju Vojvodine. Učestvovao je u osnivanju Centra za promociju i strateški razvoj Vojvodine u Parizu u Francuskoj i bio prvi koordinator kancelarije.

Bio je predsednik i član nekoliko upravnih i savetodavnih odbora javnih institucija Grada Novog Sada i Vojvodine. Nakon karijere u Skupštini Vojvodine, tokom 2017. godine bio je specijalista ljudskih resursa i konsultant za implementaciju BSCI sistema uHealthCare Europe u Rumi, gde je upotpunio svoje iskustvo u upravljanju ljudskim resursima.

Đura je posvećen humanitarnom radu i zbog rastućeg problema narkomanije u srpskom društvu, bio je suosnivač Udruženja građana za borbu protiv narkomanije 2001. godine, gde je potpredsednik.

Takođe je član nekoliko odbora i udruženja za prevenciju bolesti zavisnosti, kao i član više humanitarnih organizacija. Voli sport i strastveni je pobornik zdravog života.

Porodica, supruga i dva sina su njegova najveća radost i ponos.“

BUDIMIR MARKOVIĆ, menadžer u medijima

(Predlagač Udruženje profesionalnih medijskih radnika Vojvodine, Novi Sad)

Rođen je 19. oktobra 1952. godine u Foči (Bosna i Hercegovina). Menadžer za medije, diplomirao na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima.

U novinarskoj profesiji, za 37 godina rada, prešao put od novinara početnika do direktora Informativnog programa Radio-televizije Vojvodine. Ono što je najzanimljivije jeste činjenica da je ceo radni vek proveo u ovoj medijskoj kući od pozicija: novinara izveštača, urednika jutarnjeg programa, urednika emisija informativnog programa, odgovornog urednika programa Radio Novog Sada, savetnika direktora Televizije Novi Sad za program; zamenik direktora Radio Novog Sad, šef centralnog deska RTV i na kraju direktor Informativnog programa RTV-a – sa ove funkcije pre godinu dana otišao u penziju.

Tri godine unutar Radio-televizije Vojvodine obavljao je i funkciju predsednika Samostalnog sindikata, a u mandatu njegovog predsedavanja ova sindikalna organizacija dobila je i Prvomajsku nagradu. Ovaj detalj iz biografije posebno naglašavamo zbog činjenice što mu je upravo ovo iskustvo pomoglo da na najbolji način upozna socijalne probleme zaposlenih u kontekstu složene profesionalne strukture ove kuće – kaže se u biografiji Budimira Markovića koju je potpisala Milada Popović, predsednik UMPV.

JOVAN ADAMOV

(Predlagač Udruženje kompozitora Vojvodine, Novi Sad)

Rođen je 5. maja 1942. u Čoki. Visoka školska sprema.

Kompozitor i dirigent, izuzetan je poznavalac radnih procesa u RTV. Ceo radni vek je proveo u toj ustanovi i više decenija bio je na odgovornim funkcijama. Osim uspešnog rukovođenja radnim procesima, velike zasluge pripadaju mu i za realizaciju prestižnih TV emisija i serijala – Muzički toboganFazoni i foreŽeljoteka

Jedan je od osnivača (1971) i predsednik u više mandata Udruženja kompozitora Vojvodine. Član je Upravnog odbora i umetnički direktor Svetske tamburaške asocijacije i Svetskog tamburica festa u Novom Sadu, kome je Svetska asocijacija festivala i umetnika (WAFA) dodelila titulu „Najbolji etno festival u Evropi – za 2016. godinu“, a Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije nagradu „Najbolje iz Srbije 2017. godine“ – najbolja manifestacija u funkciji promocije Srbije.

Za ukupan stvaralački rad Jovan Adamov je dobio mnogobrojna priznanja, počev od Februarske nagrade Grada Novog Sada, nagrade Republike Srbije za ukupno stvaralaštvo i doprinos afirmaciji nacionalne kulture, nagradu za životno delo Srpski krivak i Kapetan Miša Anastasijević, kao i velikog broja nagrada (Gran pri i prve nagrade) na festivalima u zemlji i inostranstvu.

Trenutno je pri kraju prvog mandata člana UO RTV.

BRANISLAV POPOVIĆ

(Predlagač Fondacija „Privrednik“, Novi Sad)

Rođen je 4. januara 1950. godine u Zrenjaninu. Završio je Ekonomski fakultet (visoka stručna sprema) i po zanimanju je diplomirani ekonomista.

U toku svog dugogodišnjeg radnog iskustva obavljao je poslove: finansijskog direktora, predsednika Komiteta za privredu Zrenjanina, člana Izvršnog veća Skupštine opštine Zrenjanin i potpredsednika Izvršnog veća Skupštine opštine Zrenjanin, pokrajinskog sekretara za privredu i člana Izvršnog veća Skupštine Vojvodine, direktora Elektrovojvodine Novi Sad, potpredsednika Delta holdinga za Vojvodinu, potpredsednika Hemofarm AD, direktora Energije, Tehnike, Tehnologije d.o.o., predsednika Upravnog odbora JAT-a i druge odgovorne funkcije.

Sada je član UO JMU Radio-televizija Vojvodine u prvom mandatu.

U svom radu istakao se kao finansijski stručnjak i pokazao visoke moralne kvalitete, što je od izuzetne važnosti za analizu i praćenje finansijske situacije u RTV.

Izvor: Cenzolovka