UNS: Telekom Srbija pobedio na konkursu za reemitovanje RTS-a u inostranstvu

Beograd, 06. avgusta 2018. godine –

Na konkursu za reemitovanje programa Radio-televizije Srbije (RTS) u zemlji i inostranstvu najbolju ponudu dala je kompanija Telekom Srbija, saznaje Udruženje novinara Srbije (UNS).

Koliko je novca kompanija Telekom Srbija ponudila RTS-u za taj posao, UNS u ovojkompaniji i RTS-u nije dobio odgovor.

Poslovna praksa nalaže da se zbog konkurencije ne komuniciraju detalji poslovnih planova aktera na tržištu“, rečeno je UNS-u u Telekomu.

Međutim, prema saznanjima UNS-a, u pitanju je više od deset puta veći iznos od onog koji je Srpska kablovska mreža (SBB) plaćala nacionalom Javnom servisu, odnosno, između 4 i 5 miliona evra godišnje.  Kako UNS saznaje, SBB nije učestvovao na RTS-ovom konkursu.

Na konkursu koji je raspisao RTS, na izabranog partnera prenosi se distribucija TV programa u Srbiji i inostranstvu kanala RTS Svet, RTS 1, RTS 2, RTS 3, RTS HD i tematskih televizijskih programa, RTS Život, RTS Drama, RTS Muzika, RTS Kolo, RTS Trezor i RTS Poletarac i drugih TV kanala kao pravo distribucije za KDS, IP TV, DTH, OTT i druge platforme.

RTS-u istekao ugovor sa SBB-om

Do raspisivanja konkursa, RTS je za reemitovanje programa u zemlji i inostranstvu imao ugovor sa SBB-om.

„Ugovorna saradnja sa korporacijom Junajted grup, koja je vlasnik više distributivnih platformi, uključujući i SBB, bila je ugovorno regulisana do 1. marta 2018. godine“, odgovorio je RTS na pitanje UNS-a saradnji sa SBB-om.

Dva meseca nakon što je istekao ugovor RTS-a i SBB-a, ova kompanija nastavila je da reemituje kanale RTS-a bez pisane saglasnosti preko platforme „EON“ koja omogućava da korisnici prate program uživo i odloženo preko interneta, zbog čega je RTS tužio SBB.

Sud je početkom jula odlučio da nisu ispunjeni uslovi za određivanje privremene mere SBB-u, kojom bi bilo zabranjeno dalje reemitovanje RTS-ovih kanala, kao ni da se SBB obaveže da RTS-u naknadi iznos od 179 miliona dinara, što je Javni servis tražio.

Kako UNS saznaje, RTS će nastaviti spor protiv SBB-a, zbog reemitovanja programa bez saglasnosti nacionalnog Javnog servisa.

N1Da li RTS rizikuje da postane nevidljiv Srbima u dijaspori?

Nakon isteka ugovora RTS-a i SBB-a, u maju ove godine, na sajtu N1 objavljeno je da RTS od Junajted Grupe, vlasnika SBB-a, traži „višestruko više novca“ za reemitovanje programa u inostranstvu, kao i posebne naknade za opciju premotavanja i za emitovanje na mobilnim telefonima i računarima. U Junajted Grupi su za N1 rekli da se nigde u svetu ne naplaćuju posebne naknade za emitovanje RTS-ovih programa na mobilnim telefonima.

Televizija N1 se tada pitala da li Javni servis, zbog toga što traži više novca za reemitovanje svojih kanala, „rizikuje da postane nevidljiv Srbima u dijaspori“.

Početak neslaganja SBB-a i RTS-a

Prošle godine, kompanija SBB promenila je raspored kanala u svojoj kablovskoj ponudi kada je 15. marta 2017. godine ova kompanija, televiziju N1 stavila na broj 1 na daljinskom upravljaču, na kome je do tada bio RTS 1.

Tada je UNS-u generalni sekretar REM-a Nenad Janković rekao da je „u REM stigao zahtev RTS-a da se preispita odluka SBB-a o novoj numeraciji kanala u digitalnoj ponudi i da će Savet REM-a narednih dana odlučivati o tom zahtevu“.

Iako se u Zakonu o elektronskim medijima navodi da regulator „bliže utvrđuje logičku numeraciju kanala“,  korisnicima kablovske mreže SBB, televizija N1 je i dalje na prvom mestu na daljinskom upravljaču.

Telekom raskinuo ugovor sa kanalom koju je kupila Junajted media

Telekom Srbija odlučio je da ne produži ugovor sa „Srpskom naučnom televizijom” (SNTV) zbog toga što nije „opravdala očekivanja i potrebe ove kompanije u tehničkom i programskom smislu“ i 12. avgusta prekinuće emitovanje ovog kanala kroz kablovski sistem Open IPTV.

Ovo je prvi put nakon pet godina saradnje, da ova komanija ne produži, već raskine ugovor sa ovom televizijom.

Junajted media, u većinskom vlasništvu investicione kompanije KKR, u maju je dobila odobrenje Komisije za zaštitu konkurencije Srbije da kupi SNTV.

Fond KKR je preko Junajted Grup u Srbiji vlasnik kablovskog operatera SBB i televizije N1.

Stav United Grupe i SBB-a povodom konkursa za reemitovanje RTS-a u inostranstvu

(prenosimo u celosti)

Sa RTS-om United Grupa, kojoj pripada i SBB, ima partnerski odnos već godinama i do sada je distribuirala RTS kanale na svim platformama koje poseduje. Nažalost, ove godine RTS je ponudio za reemitovanje svojih kanala u inostranstvu cenu koja je 10 puta veća od one koju smo do sada plaćali i 27 puta veća od one koju javni servisi prosečno naplaćuju za emitovanje svojih programa u inostranstvu, što je ekonomski neprihvatljivo.

Mi smo se uvek rukovodili principima da javni servis bude dostupan svima. Svrha javnog servisa treba da bude širenje nacionalne kulture, jezika, tradicije i interesa kroz široku dostupnost, kako građanima u zemlji, tako i van granica Srbije gde živi naša dijaspora. Podržavamo da se kanali RTS-a naplaćuju za emitovanje van Srbije. Naknadu smo i plaćali svih prethodnih godina, ali razumnu cenu, prema praksi i cenama drugih evropskih javnih servisa i uz mogućnost gledanja programa putem svih platformi. RTS-u smo ponudili iznos koji je čak tri puta veći od onoga koji smo do sada plaćali, ali oni nisu nikad odgovorili na ponudu.

United Grupa je odbila da učestvuje na javnom konkursu za distribuciju RTS kanala iz razloga što je konkurs protivzakonit iz materijalno-pravnih i formalno-pravnih razloga, i u potpunosti suprotan sa poslovanjem bilo kog javnog servisa koji treba da teži da bude dostupan što širem auditorijumu. O nezakonitosti sprovođenja konkursa smo obavestili sve nadležne institucije.

Nismo nikad ni tražili, niti imali ekskluzivitet za emitovanje RTS-a. Izražavamo bojazan da uspostavljanjem biznis modela po kojem neko treće lice – domaća ili strana kompanija, a ne RTS, ekskluzivno raspolaže nečim što predstavlja dobro od opšteg interesa građana Republike Srbije, ozbiljno ugrožava javni interes naše zemlje.

RTS zahteva i nadoknade za emitovanje svojih kanala kroz EON i korišćenje funkcionalnosti vraćanja programa unazad (TV unazad), što je takođe u suprotnosti sa svetskom praksom. Činjenica je da ni jednom kanalu ne plaćamo dodatno. Pomenuti načini gledanja televizije su deo standardnih ugovora sa svim kanalima. Nov način gledanja podrazumeva internet, gledanje na više uređaja, kao i u vremenu nakon emitovanja.

Izvor: Danas