Građani i javni medijski servis- Modeli građanskog nadzora javnog medijskog servisa- Slavko Ćuruvija Fondacija

Beograd, 20. april 2018. godine –

Srbija ima dva javna medijska servisa Radio Televiziju Srbije (RTS) i Radio Televiziju Vojvodine (RTV). Njihove delatnosti i obaveze uređene su Zakonom o javnom informisanju i medijima, Zakonom o elektronskim medijima i Zakonom o javnim medijkim servisima iz 2014. godine. Zakon kaže da su javni medijski servisi nezavisni i slobodni pravni subjekti. JMS koji radi u interesu javnosti ne samo da je dužan da obezbedi uslove za aktivnu i otvorenu komunikaciju sa građanima već mora da bude i jedan od odlučujućih faktora u podizanju svesti građana o značaju prava na slobodno i nepristrasno informisanje, i u tom smislu da radi na stvaranju ambijenta u kome će javnost znati na koji način može i mora da štiti ovo svoje pravo. Modeli građanske kontrole rada javnih medijskih servisa i učešće javnosti u programskim odlukama i dalje će ostati na niskom nivou sve dok u društvu ne postoji razumevanje kakva je uloga građana u odbrani prava na informisanje u interesu javnosti.

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.