Informisanje na jezicima nacionalnih manjina- Predlozi za nove politike- Centar za razvoj civilnog društva

Beograd, decembar 2017. godine –

Izveštaj je nastajao tokom druge polovine 2016. i početkom 2017. godine, dakle, deset godina posle referentne studije Fondacije za otvoreno društvo. Tu deceniju u širem društvenom kontekstu obeležava proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, odnosno započinjanje pristupnih pregovora juna 2013. Ljudska i manjinska prava, u koja svakako spada i pravo pripadnika nacionalnih manjina na informisanje na maternjem jeziku, deo su Poglavlja 23, poglavlja koje stoji na početku i na samom kraju pristupnih pregovora. Uže posmatrano, u pogledu informisanja na jezicima manjina, poslednjih deset godina obeležava medijska reforma kroz donošenje seta medijskih zakona i izlazak države iz vlasništva nad medijima. Izveštaj je rezultat desk analize tradicionalnih i online manjinskih i višejezičnih medija i terenskog istraživanja. Namera ovog istraživačkog poduhvata  je da se preporukama za redefinisanje praktičnih politika u oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina pruži praktičan doprinos izradi predstojeće, nove Medijske strategije Republike Srbije, predviđene Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23.

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.