Poverenik: REM da dostavi audio-snimak Cenzolovci

Beograd, 12. decembar 2017. godine –

Nakon što je Regulatorno telo za elektronske medije odbilo da Cenzolovci dostavi audio-snimak sa sednice na kojoj su za članove Upravnog odbora RTS-a izabrani Nebojša Krstić i Zoran Panović, poverenik za informacije od javnog značaja naložio je ovoj instituciji da u roku od pet dana dostavi tražene podatke ukoliko ih poseduje.

Cenzolovka je početkom oktobra od REM-a tražila transkript i audio-snimak sa te sednice održane 29. septembra, kako bi javnost saznala šta se na njoj dešavalo i kako se diskutovalo pri izboru koji je, naročito u slučaju Nebojše Krstića, u javnosti izazvao burne reakcije.

REM je zahtev odbio navodeći da će o njemu „odlučivati na narednoj redovnoj sednici Saveta“, pozivajući se na Zakon o elektronskim medijima koji propisuje da o svim pitanjima odlučuje Savet na svojim sednicama.

Poverenik je posle žalbe Cenzolovke ocenio da je obrazloženje REM-a neosnovano.

„Neosnovano se REM u odgovoru dostavljenom žalilji na podneti zahtev pozvao na odredbe Zakona o elektronskim medijima… iz razloga što se, u konkretnom slučaju, ne radi o ostvarivanju prava prema Zakonu o elektronskim medijima, već o ostvarivanju prava na pristup informacijama od javnog značaja“, navodi se u odluci poverenika.

U rešenju se dodaje i da je REM bio obavezan da postupi po novinarskom zahtevu onako kako to zakon propisuje, „a ne da se predmetni zahtev dostavlja Savetu REM-a i da se čeka njegova odluka“.

Drugim rečima, REM je po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja imao 15 dana od prijema zahteva da dostavi informacije ili, ukoliko iz opravdanih razloga nije mogao da ih dostavi u datom periodu, da zatraži dodatni rok od 40 dana. REM, međutim, to nije učinio.

„Nalaže se REM-u da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema rešenja, obavesti novinarku da li poseduje tražene informacije, odnosno stenogram i audio-zapis sa sednice, te da joj, ukoliko takve dokumente poseduje, u istom roku dostavi kopije istih…“, stoji u rešenju.

Sednice REM-a se, inače, snimaju, a sam Zakon o elektronskim medijima propisuje da je „rad Regulatora javan“.

Podsetimo, deo medijske javnosti žestoko je osporavao izbor Nebojše Krstića za članstvo u Upravnom odboru Javnog servisa i zatražio od REM-a da objasni kojim se kriterijumima vodio pri odlučivanju.

Udruženje novinara Srbije je podsetilo da je Krstić bio medijski savetnik tadašnjeg predsednika Borisa Tadića, kada su „usvojene drakonske izmene Zakona o javnom informisanju, kada su novinari koji su kritički pisali o vlasti otpuštani bez mogućnosti da posao pronađu u bilo kom javnom glasilu, a mediji bili izloženi drastičnoj cenzuri“.

REM, međutim, do danas nije obrazložio svoju odluku.

Izvor: Cenzolovka