Odbačene krivične prijave zbog događaja sa inauguracije

Beograd, 17.novembar 2017.godine –

Prenosimo saopštenje Pvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu povodom događaja ispred Doma Narodne Skupštine i na Trgu Nikole Pašića dana 31.05.2017. godine.

Povodom događaja ispred Doma Narodne Skupštine i na Trgu Nikole Pašića dana 31.05.2017. godine, a kada su prema natpisima u medijima napadnuti novinari koji su bili prisutni zbog izveštavanja o inauguraciji novog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je po službenoj dužnosti, a na osnovu navedenih objava u medijima formiralo predmet radi provere medijskih navoda, te je odmah nakon toga uputilo pozive licima koja su smatrala da su oštećena kritičnom prilikom, a radi uzimanja izjava u prostorijama ovog tužilaštva.

Dana 02.06.2017. godine i 06.06.2017. godine, u prostorijama Prvog osnovnog javnog tužilaštva ispitana su sva lica koja su smatrala da su oštećena kritičnom prilikom. Sve izjave date od starne lica koja su smatrala da su oštećena kritičnom prilikom ovo tužilaštvo je tretitalo kao podnetu krivičnu prijavu protiv NN lica, te je sproveden jedinstveni postupak. Nakon uzimanja potrebnih izjava Prvo osnovno javno tužilaštvo uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova, Odeljenju za javni red i mir Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja a radi preduzimanja mera i operativnih dokaznih radnji iz njihove nadležnosti sve u cilju utvrđivanja identiteta lica koja su učestvovala ispred Doma Narodne Skupštine i na Trgu Nikole Pašića u napred opisanim događajima, te činjenica da li se u radnjama istih stiču svi bitni elementi bilo kog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Povodom Zahteva ovog tužilaštva od strane Odeljenja za javni red i mir ovom tužilaštvu su dostavljena dva Izveštaja i to od 14.06.2017. godine i 30.10.2017. godine, u kojim Izveštajima je između ostalog navedeno da je utvrđen identitet lica koja su učestvovala u opisanim događajima, da su uzete izjave od svih lica koja su smatrala da su oštećena kritičnom prilikom kao i svedoka očevidaca, te da o opisanim događajima postoji fotodokumentacija, koja je uz izveštaj dostavljena ovom tužilaštvu.

Iz izjava građana svedoka očevidaca koji su dana 31.05.2017. godine bili ispred Doma Narodne Skupštine kako bi prisustvovali svečanom polaganju zakletve novog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, proizilazi da su tom prilikom videli događaje koji su se desili i to one koji se tiču izvođenja pojedinih novinara iz mase, te su svi izjavili da bi došlo do mnogo većih incidenata i „linča“, samim tim i težeg telesnog povređivanja učesnika skupa, da ovi novinari, kao i neki građani nisu izvedeni iz mase, a da su se pritom lica koja su učestovala u tome, ponašala pristojno, da nikome nisu pretili, da su upućivali molbe da se prestane sa provokacijama i sl.

Shodno iznetom, ovo tužilaštvo je našlo da ne postoje osnovi sumnje da je bilo koje lice izvršilo krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138 st. 3 u vezi st. 1 KZ ili Nasilničko ponašanje iz čl. 344 st. 2 u vezi st. 1 KZ, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Naime, iz iskaza svih svedoka i fotodokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta ne proizilazi da je bilo ko od prijavljenih na bilo koji način ugrozio sigurnost nekog lica pretnjama da će napasti na njegov život ili telo, dok sa druge strane u odnosu na krivično delo Nasilničko ponašanje iz čl. 344 KZ iz iskaza svedoka ne proizilazi da je umišljaj  prijavljenih bio uperen ka tome da vrše nasilje prema drugom ili da bezobzirnim ponašanjem značajnije ugroze spokojstvo građana, već upravo suprotno da spreče nasilje nad trećim licima ili izazivanje tuče zbog čega su neke od podnosioca prijave i izveli iz mase ljudi koji su isprovocirani njihovim jasnim iskazivanjem političkih stavova suprotnim onim stavovima koje je većina prisutnih u tom trenutku imala, jasno iskazali nameru da nad nekima od podnosioca prijave izvrše nasilje, pa su ih prijavljeni izveli  iz grupe prisutnih na način  koji im je u tom trenutku bio jedini moguć, pri čemu je ovo tužilaštvo prilikom odlučivanja imalo u vidu i da ovakvim radnjama prijavljenih nije došlo do značajanijeg ugrožavanja spokojstva građana niti do težeg remećenja javnog reda i mira, a na šta između ostalog ukazuje i činjenica da je skup održan do kraja nakon čega je došlo do mirnog razilaženja okupnjenih građana.

Imajući u vidu sve navedeno ovo tužilaštvo je donelo rešenje kojim su odbačene predmetne krivične prijave, o čemu je podnosiocima istih upućeno obaveštenja sa poukom o pravu na prigovor u smislu člana 51. ZKP.

Takođe, kako je ovo tužilaštvo na osnovu svih izvedenih dokaza utvrdilo da se u konkretnom slučaju eventualno radi o prekršaju iz oblasti javnog reda i mira, Ministarstvu unutrašnjih poslova je naloženo da se protiv učesnika skupa podnesu prekršajne prijave Prekršajnom sudu u Beogradu, a zbog prekršaja predviđenih Zakonom o javnom redu i miru.

Izvor: NUNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*