Kuntić: Trivijalizacija medija i jednoobrazno informisanje utiče i na manjinske medije

Beograd, 11. maj 2017. godine-

Kuntić je, na tribini na kojoj je predstavljena studija o manjinskim medijima, rekao novinarima da je lokalno informisanje u krizi, da je radio potpuno pretvoren u džuboks, a da je čitanost štampanih medija opala.

“Novinarstvo spada u profesiju koja je najslabije plaćena u Srbiji što utiče i na kvalitet informisanja, dok je iluzorno govoriti o istraživačkom novinarstvu. Sloboda medija u Srbiji nalazi se na sredini te lestvice”, kazao je Kuntić.

On je kazao da smatra da je neophodno sačuvati nivo finansiranja koji je oko dva miliona evra u Vojvodini i započeti finansiranje medija čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina u centralnoj Srbiji.

Upitan u kojoj meri manjinske stranke i nacionalni saveti utiču na uređivačku politiku manjinskih medija, Kuntić je kazao da je to uobičajeno, ali da neće reći i da je normalno i dodao da je problem što ne postoji dovoljno razvijen civilni sektor i gradjanska svest da se tome usprotivi.

Predsednik Upravnog odbora Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) Vladimir Ilić rekao je da je istraživanje o manjinskim medijima rađeno sa novinarima i urednicima, čitaocima 12 nacionalnih zajednica u Vojvodini i predstavnicima nacionalnih kulturnih elita.

“Opada praćenje manjinskih medija i čitanje štampe, ne samo vesti, nego zahtevnijih analiza i komentara što ugrožava mogućnost prenosa složenijih i kompleksnijih sadržaja, kao i ozbiljnih političkih promišljanja namenjenih manjinskoj populaciji”, kazao je Ilić.

Prema njegovim rečima, cenzura i autocenzura u manjinskim medijima su zajednička karakteristika ogromne većine medija, nezavisno da li su elektronski, štampani ili onlajn, i da li izveštavaju na većinskom i manjinskim jezicima.

U okviru tribine Centra za razvoj civilnog društva “Mediji na manjinskim jezicima danas u Srbiji – kako dalje” predstavljena je i studija koja je nastala kao rezultat istraživanja manjinskih i višejezičnih medija na kojima se stvara medijski sadržaj na 16 manjinskih jezika.

Izvor: UNS