Manje zaposlenih, a jednako sadržaja na manjinskim jezicima

Beograd, 24. februar 2017. godine-

Istraživanje sajta “Komšijske novosti” pokazalo je da je u višejezičnim medijima koji su privatizovani, manje zaposlenih, a jednako sadržaja na manjinskim jezicima, prenelo je Udruženje Novinara Srbije.

“Nakon privatizacije 21 od 28 anketiranih višejezičnih medija nastavilo je da proizvodi sadržaje na jezicima nacionalnih manjina u istom obimu, dva medija su povećala broj ovih sadržaja, tri smanjila, dok su dva potpuno ukinula izveštavanje na manjinskim jezicima!”, pokazuje istraživanje.

Broj zaposlenih nije promenjen u devet od 28 ukupno anketiranih višejezičnih medija. Posle privatizacije broj zaposlenih smanjilo je 15 medija, dok je u četiri medija povećan broj radnika.

Od 43 višejezična medija koji su 2015. godine bili u privatizaciji, program sada emituje 29, dok je 14 ugašeno.

U 2015, godini privatizacije, 12 višejezičnih medija je ugašeno, prodato je 19, a šansu za opstanak prenosom kapitala na zaposlene dobilo je 12 medija.

Od tog broja, u 2016. godini naknadno su ugašena još dva: Centar za informisanje Novi Kneževac, koji je bio prodat, i RTV Bačka Palanka prethodno privatizovana prenosom kapitala na zaposlene.

U analizi “Komšijskih novosti”, posmatrano je 28 od 29 manjinskih medija koji su rade od privatizacije. RTV Pančevo je jedini višejezični medij koji nije dostavio podatke.

Na medijskim konkursima učestvovali su svi mediji privatizovani prodajom kapitala, a zbog sporog sprovođenja privatizacije određeni broj medija privatizovanih prenosom kapitala na zaposlene nije prošle godine učestvovao ili je imao velikih poteškoća na konkursima koje je raspisivala država na različitim nivoima vlasti.

Po podacima lokalnih vlasti, najviše novca za projekte na jezicima nacionalnih manjina u 2016. godini dodelili su Dimitrovgrad 11.2 miliona dinara, Kovačica 7.57 miliona dinara, Bujanovac 6.63 miliona dinara, Subotica 6.35 miliona dinara i Novi Sad 6 miliona dinara.

Sajt Komšijske novosti u okviru projekta “Mapiranje višejezičnih medija posle privatizacije: Uticaj medijske reforme na položaj, medijski sadržaj i održivost višejezičnih medija” istraživao je kako rade višejezični mediji privatizovani 2015. godine.

Cilj projekta bio je utvrđivanje broja, vrste sadržaja i dužine programa na jezicima nacionalnih manjina u višejezičnim medijima pre i posle privatizacije, broj zaposlenih novinara i medijskih radnika, kao i da li su ovi mediji učestvovali na medijskim konkursima u 2016. godini, navodi UNS.

Izvor: Beta