Javni servisi, deca i mladi- Novosadska novinarska škola

Beograd, oktobar 2016. godine-

Izveštaj prikazuje analizu programa Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodina .U okviru monitoringa koji je sproveden od januara do juna 2016. godine, analizirano je 6 emisija. Ukupno posmatrano, i RTS i RTV u segmentu dečijeg programa zadovoljavaju osnovne kriterijume predviđene Zakonom o javnim servisima: sadržaji su mahom predstavljeni na adekvatan način, usklađeni su sa uzrastom dece i – uz retke izuzetke – promovišu pozitivan sistem vrednosti, sa fokusom na učenje, solidarnost i zdrav život.

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.