Finansijske relacije između države i medija u Srbiji- Novosadska novinarska škola

Beograd, decembar 2015. godine –

Državne institucije i preduzeća dugo su bili najveći oglašivači na medijskom tržištu u Srbiji. Javna preduzeća bila su toliko moćna da su u nekim slučajevima preteći povlačenjem oglasa ucenjivali medije da promene uređivačku politiku. Sa druge strane, kada se radi o oglašavanju, neki mediji imaju privilegovan položaj kod javnih preduzeća.Velike nade su polagane u novi Zakon o oglašavanju da će kako je to predviđeno u Medijskoj strategiji, urediti ovu oblast. Međutim, u vreme pisanja ovog izveštaja, nacrt ovog zakona još uvek stoji u fioci i ne rešava problem državnog oglašavanja u medijima.

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.