Kontrola medija kroz finansiranje reklamnog sadržaja.