Позната имена чланова комисија за медијске конкурсе Министарства информисања и телекомуникација

14.06.2023. –

Министарство информисања и телекомуникација објавило је синоћ ко чини овогодишње комисије за додељивање новца медијским пројектима. Према сазнању УНС-а, рад комисија почиње данас. Ове године расписано је девет конкурса за суфинансирање медијских пројеката, а одлуком министра сачињен је састав комисија који УНС објављује.

Иначе, Министарство информисања и телекомуникација расписало је конкурсе за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за радио, телевизију, интернет, штампане медије и сервисе новинских агенција, за електронске медије чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија, за садржај намењен особама са инвалидитетом, као и за пројекте за унапређивање професионалних и етичких стандарда.

Поред поменутих, расписан је и конкурс за производњу медијских садржаја на језицима националних мањина, као и конкурс суфинансирање производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона.

За Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима и унапређење професионалих и етичких стандарда издвојено је 30 милиона динара.

Буџет конкурса за интернет медије износи 34 милиона динара, а толико је опредељено и за радио. За штампане медије и сервисе новинских агенција издвојено је 42 милиона динара, а за телевизије 75 милиона,.

За суфинансирање пројеката медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом опредељено је 15 милиона динара, за медијске садржаје на језицима националних мањина 41 милион, за пројекте намењене припадницима српског народа у земљама региона 29 милиона, а за медије који имају седиште на територији Косова и Метохије 10 милиона динара.

Комисију за суфинансирање медијских пројеката који су намењени особама са инвалидитетом чине Невена Азиновић, именована на предлог РАБ Србија, Радојица Мали, именован на предлог Комнета, Љиљана Стојановић, именована на предлог Локал преса, као и независни стручњаци за медије Милица Вељковић и Фахрудин Кладничанин.

Решење о именовању чланова комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом

О расподели средстава на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина одлучиваће Едиб Хонић, именован на предлог УНС-а, Ивана Јордовић, именована на предлог РАБ Србија, Александра Шањевић, именована на предлог НУНС-а, као и независни стручњаци за медије Александар Недељковић и Дражен Остојић.

Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина

Комисију за суфинансирање медијских пројеката на телевизији чине Зоран Гавриловић, кога је предложио НУНС, Драгослав Гогић, кога је предложио УНС, Илија Стојановић, кога је предложио Комнет, као и независни стручњаци за медије Срђан Цонић и Ненад Тасић.

Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње садржаја за телевизије

О расподели средстава на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона одлучиваће Будимир Ничић, именован на предлог УНС-а, Надежда Тошић, именована на предлог Локал преса, Игор Костић. именован на предлог РАБ Србија, као и независни стручњаци за медије Драгана Чабаркапа и Миодраг Попов.

Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње мед. садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона

За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија комисију чине Злата Куреш, именована на предлог Асоцијације медија, Владимир Малешић, именован на предлог Локал преса, Слободан Радичевић, именован на предлог УНС-а, Сандра Савић, независан стручњак за медија, и Слађана Остојић, именована на предлог Професионалног удружења новинара Србије.

Решење о именовању чланова комисија за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија

Комисију за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција чине Драган Стојановић, кога је предложио УНС, Ана Јовановић, коју је предложило Друштво новинара Ниша, Владимир Вељковић кога је предложило Професионално удружење новинара Србије, као и независни стручњаци за медије Олга Дрецун и Миодраг Јакшић.

Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње мед. садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција

О расподели средстава на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за радио одлучиваће Оливера Милошевић, коју је предложио УНС, Маја Мишковић Марковић, коју је предложило Удружење спортских новинара Београда, Данијела Иванковић, коју је предложило Друштво новинара Ниша, као и независни стручњаци за медије др Саша Мирковић и Милош Рајковић.

Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње садржаја за радио

Комисију за конкурс за суфинансирање пројеката на интернету чине Мухарем Мутабџија, именован на предлог Удружења медија и медијских радника, Јелена Допуђ, именована на предлог Друштва новинара Војводине, Невена Ружић, именована на предлог НУНС-а, као и независни медијски стручњаци Мира Лолић Мочевић и Слободан Ђурић.

Решење о именовању чланова комисија за Конкурс за суфинансирање Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње садржаја за интернет медије

Комисију за Конкурс за суфинансирање пројеката, организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања чине независни стручњаци Душко Вукајловић, Слађана Алексић, Ђорђе Ковачевић и Мугдим Шехалић, као и Блаженка Ћиерчан, именована на предлог Савеза удружења “Асоцијација Радио-телевизија Србије”.

Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима и унапређивања проф. стандарда

Izvor: UNS